Rør skal ryd­de ha­vet

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Boyan Slat (20) fra Ne­der­land fikk en idé litt uten­om det van­li­ge da han dyk­ket uten­for Hel­las for fire år si­den: Hva med å lage et langt rør som kan sam­le opp plast i ha­vet?

I for­ri­ge uke ble den enor­me plast­sam­le­ren, som hver­ken had­de mo­tor el­ler noen an­nen ma­skin, satt på sjø­en. Må­let er at den skal dri­ve med hav­strøm­me­ne og sam­le opp plast i Stille­ha­vet. Plas­ten vil bli samlet i en stor be­hol­der, som tøm­mes når den er full. Den førs­te plas­ten skal va­ere samlet inn i lø­pet av seks må­ne­der, iføl­ge NRK.

Ocean Cleanup på vei mot Stille­ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.