Treff­punkt

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Er et til­bud til barn og unge som opp­le­ver at en i fa­mi­li­en blir syk el­ler dør av kreft.

På sam­lin­ge­ne pra­ter man og har ulike ak­ti­vi­te­ter som mat­la­ging el­ler spil­ling. ¤¤Les mer på nett­ste­det: kreft­for­enin­gen. no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.