Lu­re tips

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Vis dem som har mis­tet en mam­ma el­ler pap­pa, at du bryr deg.

Du tren­ger ikke gjø­re noe spe­si­elt. Det kan va­ere nok å vite at and­re vet at man har det vondt og vans­ke­lig. ¤¤Al­le rea­ge­rer for­skjel­lig. ¤¤I star­ten kan det va­ere vel­dig vans­ke­lig å snak­ke om det, men med ti­den vil det bli let­te­re.

Du kan også chat­te el­ler sen­de en e-post til Kreft­for­enin­gen om du har spørs­mål (via nett­ste­det kreft­for­enin­gen.no).

KIL­DE: PSYKOLOG ATLE DYREGROV, FRI­MANN, BROR OG SALO­ME

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.