Få spør voks­ne om hjelp

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Bare halv­par­ten av bar­na som har opp­levd hets (ube­ha­ge­li­ge kom­men­ta­rer) på nett, har snak­ket med voks­ne om det. Det vi­ser ny forsk­ning.

Eli­sa­beth Staks­rud har va­ert sjef for forsk­nin­gen. Hun er over­ras­ket over at få av bar­na sier at de har snak­ket med la­ere­ren sin om det.

– Det er over­ras­ken­de med tan­ke på hvor mye det er job­bet med det­te i sko­len, sier hun.

Fredrik Glit­tum står bak You­tube-ka­na­len «Gliz­ze». Han fikk man­ge styg­ge kom­men­ta­rer da han be­gyn­te å leg­ge ut vi­deo­er på nett. Man­ge barn spør ham hva de skal gjø­re når de får ube­ha­ge­li­ge mel­din­ger på nett. Da tipser han om Men­tal hel­ses hjelpe­te­le­fon (te­le­fon­num­me­ret dit er 116 123).

Dri­ver You­tube-ka­na­len «Gliz­ze» Fredrik Glit­tum fikk man­ge styg­ge kom­men­ta­rer på nett da han be­gyn­te å leg­ge ut vi­deo­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.