Måt­te hen­te bar­na tid­lig

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

På fre­dag i for­ri­ge uke ble for­eld­re i Kris­tian­sand bedt om å hen­te bar­na sine tid­lig fra sko­ler og barne­ha­ger. Grun­nen var den ster­ke vin­den.

– Så kraf­tig vind har vi ikke hatt på man­ge år, sier me­teoro­log Bjart Erik­sen til avi­sen Faed­re­lands­ven­nen.

Brann­ve­se­net var redd for at vin­den kun­ne ta tak i for ek­sem­pel bå­ter og tram­po­li­ner. De ba folk om å pas­se godt på tin­ge­ne sine.

På grunn av uva­e­ret kun­ne hel­ler ikke danske­bå­te­ne sei­le fra Lar­vik el­ler Kris­tian­sand på fre­dag.

Det blås­te mye også i Oslo i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.