– Litt strengt

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Thomas får hel­ler ikke bru­ke te­le­fo­nen hjem­me før han er fer­dig med lek­se­ne.

– Det er litt strengt. Mam­ma og pap­pa me­ner at jeg ikke kla­rer å stop­pe hvis jeg be­gyn­ner på et spill. Jeg har en venn som gjem­mer seg på do hjem­me for å spil­le!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.