Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Jer­pe: En type fugl (hønse­fugl) som le­ver i sko­gen, kvit­rer med høy lyd.

Små­vilt: Små dyr som for ek­sem­pel hare, rev og skogs­fugl.

Stor­vilt: Sto­re dyr som for ek­sem­pel elg, hjort og rein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.