Batt­le

Aftenposten Junior - - Kultur -

¤¤Batt­le er en form for danse­kon­kur­ran­se, der man ut­ford­rer hver­and­re til danse­kamp. ¤¤Man kan del­ta i fle­re danse­sti­ler. For ek­sem­pel: i hip­hop og breaking.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.