Hva er en hat­mel­ding?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

¤¤Noe slemt man sier om en grup­pe av men­nes­ker. Man tren­ger ikke selv å til­hø­re den­ne grup­pen.

¤¤Et ek­sem­pel kan va­ere «Din jaev­la same/jøde» ¤¤Kom­men­ta­re­ne kan hand­le om hud­far­ge, re­li­gion el­ler hvil­ket kjønn man blir for­els­ket i.

KILDER: ELI­SA­BETH STAKS­RUD, KAMPANJEN STOPP HATPRAT, HATYTRINGER.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.