Norsk ra­kett nåd­de ver­dens­rom­met

Aftenposten Junior - - Nyheter -

ble en­de­lig test-ra­ket­ten Nucleus skutt opp fra And­øya Space Cen­ter i Nord­land. Det var en stund usik­kert om de kun­ne sky­te opp ra­ket­ten på grunn av mye vind.

Ver­dens­rom­met be­gyn­ner 100 kilo­me­ter over ha­vet. Nucleus måt­te kom­me så langt for at man kun­ne si at den har va­ert ute i ver­dens­rom­met.

– Det klar­te den, for­tel­ler Trond Abra­ham­sen i And­øya Space Cen­ter.

– Ra­ket­ten kom 107 km over ha­vet. Det tok kun 350 se­kun­der fra Nucleus tok av, til den lan­det i ha­vet igjen, sier han til Af­ten­pos­ten Ju­nior.

Det­te er den førs­te nors­ke ra­ket­ten som har nådd ver­dens­rom­met.

Her sky­tes ra­ket­ten opp på And­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.