Hvor­for er noe gjen­nom­sik­tig?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Jeg lu­rer på hvor­dan noen ting, som for ek­sem­pel plast og glass, kan va­ere gjen­nom­sik­tig? Hil­sen Vet­le (11)

Hei, Vet­le!

Når en ting er gjen­nom­sik­tig, er det for­di ly­set får pas­se­re rett igjen­nom den tin­gen.

Ser grønt

Når vi ser noe, er det for­di lys slip­per inn i øyet. Grønt lys gjør at vi ser grønt, og rødt lys gjør at vi ser rødt.

Grun­nen til at en grønn gen­ser ser grønn ut, er at lys med alle and­re far­ger fan­ges i gen­se­ren, og bare det grøn­ne ly­set slip­per ut igjen. Når det­te grøn­ne ly­set tref­fer øyet ditt, ser du at gen­se­ren er grønn.

Ser tvers gjen­nom

Men sånn er det ikke med glass og gjen­nom­sik­tig plast. Der slip­per nes­ten alt ly­set rett igjen­nom.

Hil­sen Andreas

Ser du i man­nen plast­bal­len?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.