4 JORDSKJELV:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Det har va­ert fle­re kraf­ti­ge jordskjelv i In­do­ne­sia

den sis­te ti­den. Lan­det er også blitt ram­met av en tsu­na­mi (en kjempe­stor bøl­ge). Over tu­sen men­nes­ker har mis­tet li­vet, og man­ge fle­re har mis­tet hjem­me­ne sine. Nå ber de som be­stem­mer i In­do­ne­sia, and­re land om hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.