Det­te me­ner voks­ne om TV-tit­ting:

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

For:

+ Får ro i klas­sen. + Kan la­ere noe.

Imot:

Ele­ve­ne mis­ter tid de kun­ne brukt til å snak­ke sam­men og bli bed­re kjent. –

Skjerm­bruk bør kun bru­kes til un­der­vis­ning. –

Ele­ve­ne blir dis­tra­hert. De glem­mer å kjen­ne etter om de er met­te el­ler tren­ger å spi­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.