Hva skjer med hjer­tet når jeg er redd?

Aftenposten Junior - - Kultur -

Hei, Andreas!

Jeg lu­rer på hvor­for hjer­tet dun­ker så fort når man er redd?

Hil­sen Ka­ri (9)

Hei, Ka­ri!

Takk for et fint spørs­mål. Hjer­tet slår fort for­di krop­pen din for­be­re­der seg på at noe skal skje.

Når vi blir skik­ke­lig red­de, går alar­men i krop­pen. Alle sys­te­mer gjør seg kla­re – til å løpe, skri­ke, slå el­ler duk­ke. Ak­ku­rat hva som vil skje, vet ikke krop­pen ennå.

Krop­pen gjør seg klar for det ukjen­te. Og da må alle de­le­ne av krop­pen ha friskt blod fullt av ok­sy­gen. Gans­ke smart, er det ikke?

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.