Har en lunge­syk­dom

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Kron­prin­ses­se Mette-Marit har fått på­vist en syk­dom i lun­ge­ne som he­ter kro­nisk lunge­fi­bro­se. Det­te er en syk­dom som blant an­net gjør at man kan pus­te tyng­re og blir for­te­re sli­ten. Syk­dom­men er kro­nisk, noe som vil si at kron­prin­ses­sen må leve med syk­dom­men hele li­vet. Kron­prin­ses­sen har valgt å si det­te høyt, blant an­net for­di hun må job­be litt mind­re frem­over.

Syk­dom­men ble opp­da­get tid­lig. Kron­prin­ses­sens lege sier til NRK at de hå­per de kan kon­trol­le­re syk­dom­men på en god måte.

– Vi er op­ti­mis­tis­ke, sa Mette-Marit da hun for­tal­te om syk­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.