Teg­ne­tips

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Du tren­ger en mo­bil og en tegne­penn. Bruk en tegne­app (el­ler Snapchat).

Ko­pi­er and­res teg­nin­ger og øv mas­se.

Sjekk for ek­sem­pel hva som skjer med Do­nald hvis han får litt stør­re øyne el­ler nebb! Etter hvert kan du prø­ve å lage egne fi­gu­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.