1

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

UTKLEDD: De dø­des dag ble fei­ret i Mex­i­co i for­ri­ge uke. På den­ne da­gen sam­les fa­mi­li­er for å ten­ke på slekt­nin­ger som er døde, og alle tin­ge­ne som var vik­ti­ge for dem da de lev­de. Den­ne jen­ta har malt an­sik­tet og kledd seg ut som fi­gu­ren «La Catri­na», som er en kjent skik­kel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.