Gjor­de én en­kel ting for å stop­pe mob­bing

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

En sko­le i Ski­en fant ut at mye av mob­bin­gen skjedde på vei inn til klasse­rom­me­ne etter et fri­mi­nutt, skri­ver NRK. Der­for fant de på en lur idé: Ele­ve­ne går sam­men med la­ere­ren når det rin­ger inn. Ele­ve­ne ved Mo­fla­ta sko­le får be­skjed litt før klok­ken rin­ger.

Sko­len er en av over 100 nors­ke sko­ler som har fått til­bud om eks­tra hjelp til å stop­pe mob­bing i skole­går­den. Må­let med pro­sjek­tet var at det skul­le bli mind­re mob­bing. Nå vi­ser en rap­port fra NTNU at pro­sjek­tet har hjul­pet og at mob­bin­gen har gått kraf­tig ned ved dis­se sko­le­ne.

På en sko­le i Ski­en fant de ut at mye mob­bing skjedde på vei inn fra fri­mi­nut­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.