Fant skrive­feil på boks

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Da Sogn og Fjor­da­ne skul­le få sin egen ma­krell i to­mat-boks, gikk det ikke helt etter pla­nen. I teks­ten, som er skre­vet på ny­norsk, snek det seg inn to skrive­feil. Det sto «Snø­brett­kjøy­ra­rar» på bok­sen. Det skri­ves uten bok­sta­ven j, alt­så snø­brett­køy­ra­rar.

De had­de også skre­vet «els­ker», Det skri­ves med bok­sta­ven a på ny­norsk, alt­så els­kar.

Linda Eik­rem opp­da­get skrive­fei­le­ne da hun skul­le spi­se på­leg­get til lunsj.

– Det er bra at de for­sø­ker å skri­ve på ny­norsk, men det er synd at de gjør enk­le feil sånn helt på mål­stre­ken, sier hun til Af­ten­pos­ten Junior. Ork­la Foods Nor­ge, som la­ger på­leg­get, kom­mer ikke til å fjer­ne bok­se­ne fra bu­tik­ken. De me­ner det er vik­ti­ge­re at ma­ten ikke blir kas­tet.

Hva er rik­tig, sett kryss: snø­brett­kjøy­ra­rar snø­brett­køy­ra­rar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.