Flyt­ter barn fra flykt­ning­leir

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

De som be­stem­mer i Australia, har fått mye kri­tikk for at de ikke pas­ser godt nok på bar­na som bor i en flykt­ning­leir på øya Nau­ru.

Nå er det be­stemt at alle de 40 bar­na som bor der, skal få kom­me til Australia. Der kan de få bed­re helse­hjelp, skri­ver NTB.

Men­nes­ker som har flyk­tet med båt til Australia de fem sis­te åre­ne, er blitt plas­sert på Nau­ru. Der bor det bare noen få tu­sen men­nes­ker. Man­ge hjel­pe-or­ga­ni­sa­sjo­ner har kri­ti­sert Australia for­di bar­na ikke får nok hjelp der.

Bil­det vi­ser rom­met til en av ung­dom­me­ne i flykt­ning­lei­ren på Nau­ru.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.