Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

WWF Ver­dens na­tur­fond: In­ter­na­sjo­nal or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for å be­skyt­te dyr og na­tur. Klima­end­rin­ger: Sto­re for­and­rin­ger i va­e­ret over tid. Det ska­per pro­ble­mer for men­nes­ker og dyr på Jor­den.

Pa­ris-av­ta­len: En av­ta­le mel­lom man­ge land om at de skal for­uren­se mind­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.