– Vi skal bli ver­dens bes­te i fot­ball igjen

Bra­sil har fått en ny pre­si­dent. Hen­ri­que hå­per på mind­re kri­mi­na­li­tet og at Bra­sil blir ver­dens­mes­te­re i fot­ball.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst og foto: an­ne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med?

– for­eld­re­ne mine. Jeg har en søs­ter og en bror, en hund og en katt.

Søn­dag ble det valgt en ny pre­si­dent. Hvor­dan er stem­nin­gen nå?

– Man­ge er vel­dig gla­de, mens and­re er tris­te. Stem­nin­gen er vel­dig delt.

Hva hå­per du skal skje med Bra­sil?

– Jeg hå­per det blir mind­re vold og kri­mi­na­li­tet i lan­det vårt. Dess­uten drøm­mer jeg om at vi skal bli ver­dens bes­te i fot­ball igjen. Sist bra­sil vant VM, var i 2002. Da var jeg ikke født.

Spil­ler du fot­ball selv?

– Jeg spil­ler tre gan­ger i uken. Jeg er sup­por­ter for klub­ben «Clu­be de re­ga­tas do fla­men­go», som hø­rer til rio de Ja­neiro.

Ble du skuf­fet da Bra­sil

tap­te kvart­fi­na­len VM?

– Ja. Jeg gråt da vi tap­te kam­pen.

Hva vil du bli når du blir stor?

– Dyr­le­ge. Jeg er vel­dig glad i dyr.

Hva vil du si til nors­ke barn om Bra­sil?

– barn i bra­sil er vel­dig gøy­ale å va­ere sam­men med og vi har fine stren­der! Vi ba­der hver helg!

Viss­te du?

¤¤bra­sil er den størs­te

lan­det i Sør-ame­ri­ka. ¤¤Jair bol­so­na­ro (63) blir lan­dets nes­te pre­si­dent. Det ble klart i for­ri­ge uke. ¤¤Men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen am­ne­sty er blant dem som er kri­tis­ke til pre­si­den­ten, for­di han snak­ker stygt om noen folke­grup­per.

Jair Bol­so­na­ro (63) vant val­get i Bra­sil i for­ri­ge uke

Bra­sil kom bare til kvart­fi­na­len un­der VM i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.