Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Sport -

Lyn­s­jakk: Sjakk der spil­ler­ne har 10 mi­nut­ter el­ler mind­re på å ut­fø­re alle trek­ke­ne sine. Stor­mes­ter: Den høy­es­te tit­te­len for en sjakk­spil­ler. Det fin­nes cir­ka 1400 stor­mes­te­re i ver­den, ti av dem kom­mer fra Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.