Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvor man­ge spil­le­re er det i sjakk-VM?

2) I 2020 skal det va­ere et vik­tig møte i Bei­jing. Hva slags møte er det­te?

3) Theo ble pluk­ket ut til å va­ere med på Drømme­kam­pen. Hvor bod­de Theo før han flyt­tet til Nor­ge?

4) Hva be­tyr det kore­ans­ke or­det sa­ranghae?

5) Hvil­ken års­tid kan va­ere tøff for man­ge små­fug­ler i Nor­ge?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.