120.000 hus øde­lagt i ty­fon

Aftenposten - - Nyheter -

Opp­ska­ke­de viet­na­me­se­re be­gyn­te i går å re­pa­re­re bo­li­ger og bu­tik­ker etter en kraf­tig ty­fon som ram­met kysten i det sen­tra­le Vietnam.

Ty­fo­nen Dok­suri fei­de gjen­nom lan­det fre­dag etter­mid­dag og etter­lot seg hau­ger med mur og planke­bi­ter fra ned­blås­te hus og kutt i strøm­men i fle­re pro­vin­ser,

Be­boer­ne våk­net i går til om­fat­ten­de øde­leg­gel­ser i små idyl­lis­ke kyst­byer som er po­pu­la­ere som fe­rie­ste­der. Stor­men var en av de ver­ste som har ram­met lan­det på man­ge år.

Minst fire men­nes­ker mis­tet li­vet og åtte ble ska­det, iføl­ge myn­dig­he­te­ne. Over 120.000 hus er mer el­ler mind­re øde­lagt, og strøm­mas­ter og tra­er er blåst over ende i fem pro­vin­ser. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.