Fem på­gre­pet etter sky­ting i Oslo

Aftenposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et be­slag­la vå­pen og nar­ko­ti­ka i et lo­ka­le på Alnabru i Oslo natt til i går. De ryk­ket ut litt over mid­natt etter mel­din­ger om skudd­løs­ning.

– Det kom mel­din­ger om skudd fra om­rå­det rundt Alnabru, sier po­liti­ad­vo­kat Ni­na Bak­ken i Oslo po­liti­dis­trikt. Iføl­ge VG er det snakk om et MC-lo­ka­le.

– Det var fem per­soner i lo­ka­let, både kvin­ner og menn. Jeg kan be­kref­te at vi har tatt be­slag i vå­pen og nar­ko­ti­ka, sier Bak­ken til NRK. In­gen kom til ska­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.