6 75 60 2 0,5 6

Aftenposten - - Nyheter -

på og le­ve­rer gode re­sul­ta­ter hver dag. Det er nok en av år­sa­ke­ne til at jeg kan be­hol­de roen og kla­re å skru av bry­te­ren når det trengs.

– Hva el­ler hvem har på­vir­ket deg til å bli den le­de­ren du er?

– Det at jeg var spei­der som gutt og frem til jeg var rundt 17 år, det har jeg stor nyt­te av som le­der. Der la­er­te jeg mye om lag­ar­beid, noe jeg har stor tro på som le­der. Hvor­dan det å mo­ti­ve­re den en­kel­te gjør at vi sam­men kan flyt­te sel­ska­pet i rik­tig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.