Ma­re­rit­tet fort­set­ter for Palace

Aftenposten - - Sport -

Roy Hodgson mak­tet ikke å stoppe taps­rek­ken til Crys­tal Palace i de­but­kam­pen som ma­na­ger for «ør­ne­ne». Sout­hamp­ton slo ta­bell­jum­bo­en 1–0 på Sel­hurst Park.

– Vi må ut­vik­le oss til å bli et bed­re lag. Selv­til­li­ten kom­mer når man får spilt god fot­ball, sa Hodgson etter kam­pen, iføl­ge BBC.

Palace lig­ger helt sist i Pre­mi­er League etter fem tap av fem mu­li­ge. Det er førs­te gang et lag har tapt sine fem førs­te kam­per på topp­nivå i Eng­land uten å sco­re, iføl­ge BBC. Lon­don-la­get har spilt 450 mi­nut­ter uten å få nett­sus.

Palace har der­med pas­sert New­cast­les gam­le re­kord på 438 mi­nut­ter uten sco­ring fra 2005/06-se­son­gen. I går ble Ste­ven Davis match­vin­ner for gjes­te­ne fra sør­kys­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.