Ras­te på lis­te­ne

Aftenposten - - Sport -

Suzann Pet­ter­sen had­de in­gen god dag på golf­ba­nen i Evi­an-mes­ter­ska­pet i går, gikk 2. run­de tre slag over par og ras­te på lis­te­ne.

Hun lå bruk­bart plas­sert etter sin 69-run­de fre­dag (to un­der par), og halv­veis på gårs­da­gens run­de så det fort­satt lo­ven­de ut. Så be­gyn­te pro­ble­me­ne, og nå er «Tut­ta» nede på delt 46.-plass.

Det hol­der til å få spil­le sis­te run­de i dag, men sjan­sen til en plas­se­ring i tetsjik­tet er mer el­ler mind­re borte.

Mo­ri­ya Jutanu­garn fra Thai­land over­tok le­del­sen med en 68-run­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.