Skue­spil­le­ren Har­ry Dean Stan­ton er død

Aftenposten - - Kultur -

Den ame­ri­kans­ke ka­rak­ter­skue­spil­le­ren og mu­si­ke­ren Har­ry Dean Stan­ton er død, 91 år gam­mel. I lø­pet av sin lan­ge kar­riè­re har Har­ry Dean Stan­ton spilt i over 200 fil­mer og TV-se­ri­er. Blant noen av fil­me­ne han kan­skje hus­kes best for er Wim Wen­ders Pa­ris, Texas og Alex Cox’ Re­po Man, beg­ge fra 1984. And­re kjente rol­ler var som etter­fors­ke­ren John­nie Farra­gut i Da­vid Lynch-fil­men Wild at He­art (1990). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.