Ro­mers­ke vei­er – be­gre­per

Aftenposten - - Meninger -

Stra­tums la­p­idi­bus: ho­ved­vei­er med fast vei­dek­ke

Iniecta gl­area: grus­vei­er

Iniecta ter­ras­se: jord­vei­er

Viae pub­li­cae og pub­li­ca iti­ne­ra: lo­kal­vei­er byg­get av lo­kal­sam­funn

Viae pri­va­te: vei­er på pri­vat grunn. 1 ro­mersk mil: 1000 ro­mers­ke skritt, ca. 1430 me­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.