Noen Te­s­la­er, hy­brid­bi­ler og firma­bi­ler blir dy­re­re

Aftenposten - - Nyheter -

El­bi­ler har va­ert helt fri­tatt fra en­gangs­av­gift. Det blir de ikke fra 2018.

Men om­leg­gin­gen, som inne­hol­der et vekt­fra­drag, ram­mer kun de tyngs­te el­bi­le­ne.

Te­s­la Mo­del X vil få en av­gifts­øk­ning på 71.300 kro­ner.

Te­s­la Mo­del S får en øk­ning på 7700.

And­re end­rin­ger for bil­ei­ere

Firma­bi­ler: Sa­er­for­de­len el­bil­ei­ere har hatt i firma­bil­be­skat­nin­gen fore­slås fjer­net.

Hy­brid­bi­ler: Re­gje­rin­gen fore­slår end­rin­ger i en­gangs­av­gif­ten som med­fø­rer økt av­gift på hy­brid­bi­ler med kort elek­trisk rekke­vid­de.

For å få maks vekt­fra­drag i en­gangs­av­gif­ten, må de lad­ba­re hy­brid­bi­le­ne ha en rekke­vid­de på mi­ni­mum 50 kilo­me­ter. End­rin­gen iverk­set­tes fra 1. juli 2018.

Ikke lad­ba­re hy­brid­bi­ler mis­ter da­gens vekt­fra­drag.

Ben­sin- og die­sel­av­gif­ter: Det blir ikke noe hopp i av­gif­te­ne hver­ken på ben­sin el­ler die­sel. Re­gje­rin­gen fore­slår kun pris­jus­te­ring.

.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.