In­gen end­ring

Aftenposten - - Nyheter -

Gir du pen­ger til uli­ke re­li­giø­se og ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner, kan du trek­ke be­lø­pet fra inn­tek­ten før den skatt­leg­ges. Da­gens fra­drags­gren­se på inn­til 30.000 kro­ner gjel­der også nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.