Av­gift på ste­det hvil

Aftenposten - - Nyheter -

Skal du kjø­pe bo­lig i 2018, må du som før be­ta­le 2,5 pro­sent av salgs­ver­di­en i dokumentavgift til sta­ten. Det be­tyr i prak­sis 125.000 kro­ner for en bo­lig på 5 mil­lio

ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.