Ak­sjo­ner­te med fyr­ver­ke­ri

Aftenposten - - Nyheter -

15 Gre­en­peace-ak­ti­vis­ter brøt seg i går inn i et atom­kraft­verk nord­øst i Frank­ri­ke, der de ten­te på fyr­ver­ke­ri for å vise hvor sår­bart an­leg­get er for an­grep.

Fyr­ver­ke­riet ble av­fyrt like ved et bas­seng med bruk­te bren­sels­sta­ver, som er sva­ert ra­dio­ak­ti­ve.

Iføl­ge det stat­li­ge kraft­sel­ska­pet EDF, som dri­ver an­leg­get, ble ak­ti­vis­te­ne på­gre­pet før de nåd­de frem til om­rå­det der den kjerne­fy­sis­ke virk­som­he­ten fore­går. Sel­ska­pet mel­der også at an­leg­gets sik­ker­het ald­ri var tru­et. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.