For­bil­led­lig gjen­bruk

Aftenposten - - Sport -

Mills mat- og merke­vare­hus på Grü­ner­løk­ka vant Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris. Jury­en gle­der seg over et godt sam­spill mel­lom byg­get og en tid­li­ge­re mørk­lagt side av So­fien­berg­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.