Barne­se­rie får eget lek­si­kon

Aftenposten - - Kultur -

Katte­kri­ger­ne har solgt over 150.000 ek­semp­la­rer si­den lan­se­rin­gen i 2014, og nå mel­der for­la­get Ju­rit­zen at et nytt lek­si­kon skal va­ere med på å lage over­sikt for katte­fan­sen. Her blir de 86 mest sen­tra­le kat­te­ne i uni­ver­set løf­ter fram og pre­sen­tert. Bo­ken, som nå skal vi­ses frem i det som er blitt om­talt som bar­nas svar på «Ga­me of Thro­nes» har fått tit­te­len «Alt om kat­te­ne». Fra før fore­lig­ger det to guide­bø­ker: Kla­ne­nes hem­me­lig­he­ter og Kla­nens kri­ger­ko­deks. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.