Vant Ed­vard­pri­sen for «Jo­ni»-pla­te­ne

Aftenposten - - Kultur -

Ma­rit Larsen vant TONOs Ed­vard­pris for søs­ter­ut­gi­vel­se­ne «Jo­ni Was Right I & II». Hun kal­ler ut­gi­vel­se­ne «en ar­beids­sei­er».

– Å vin­ne Ed­vard-pri­sen er bare så utro­lig gjevt.

Pri­sen – opp­kalt etter Ed­vard Grieg – be­står av et tro­fé av Bruno Ol­da­ni, et di­plom og 50.000 kro­ner, og til­de­les opp­havs­menn og -kvin­ner som har skapt mu­sikk­verk og teks­ter til mu­sikk av høy kunst­ne­risk kva­li­tet. (NTB) Jeg kan tel­le dem på én hånd, de vo­ka­lis­te­ne jeg hør­te på som ten­åring og som fort­satt gir ut noe nytt det er verdt å lyt­te til. Robert Plant står fremst blant dem. Han har klart over­gan­gen. Ja, han ald­res med ver­dig­het og skil­ler seg der­med ut i den skran­ten­de gjen­gen av 1970-talls­gu­der.

Robert Plant har nek­tet å klam­re seg til for­ti­den og for lengst for­stått at han ikke kan va­ere 25 res­ten av li­vet. Han har de­kon­stru­ert sin egen mu­si­kals­ke for­tid og skapt en ny og mo­den platt­form.

Robert Plant

Car­ry Fire

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.