Slip­per Sha­ron Jo­nes-al­bum post­humt

Aftenposten - - Kultur -

Nøy­ak­tig ett år etter hen­nes død, slip­per plate­sel­ska­pet et al­bum med uut­git­te lå­ter av Sha­ron Jo­nes. Soul- og funk­san­ge­ren ble også kalt «The Que­en of Funk» og døde av kreft 18. no­vem­ber i fjor, 60 år gam­mel. Hun kom sent i gang som plate­ar­tist og slapp de­but­pla­ten i 2002. Hun ble no­mi­nert til Gram­my-pri­sen i R & B-ka­te­go­ri­en for 2014-al­bu­met «Gi­ve the Pe­op­le What They Want». 17. no­vem­ber slip­per plate­sel­ska­pet Dap­tone Records al­bu­met «Soul of a Wo­man», der også ban­det til Jo­nes, The Dap-Kings, er å høre. Sha­ron Jo­nes sto på sce­nen fle­re gan­ger i Norge, blant an­net på Øya i 2011. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.