TNT er uten vo­ka­list – igjen

Aftenposten - - Kultur -

Nok en gang er det vo­ka­list­man­gel i TNT: To­ny Har­nell er nå ute – igjen. Det har va­ert litt av et av og på-for­hold. «Det er in­gen lett måte å bry­te opp en fa­mi­lie», he­ter det i mel­din­gen fra TNTs ma­na­ge­ment, som ka­rak­te­ri­se­rer Ron­ni Le Te­krø, Die­sel Dahl og Har­nell som «brød­re» som «all­tid vil va­ere der for hver­and­re, bare ikke mu­si­kalsk». Har­nell sang med TNT i åre­ne 1984 til 1992, de­ret­ter fra 1996 til 2006 og fra 2014 til 2015, vend­te se­nest til­ba­ke til ban­det i fjor. Men nå er han ute igjen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.