Kob­ber­haug­hyt­ta

Aftenposten - - Osloby -

Ble byg­get på dug­nad i 1931 av med­lem­mer av Oslo Turn.

I 1954 ble hyt­ta over­tatt av Oslo og Omegn Tu­rist- for­ening. Lig­ger 435 me­ter over ha­vet. Har ut­sikt over Sørke­da­len, Bae­rums­mar­ka og den sør­li­ge de­len av Krok­sko­gen.

Hyt­ta har i dag 30 gjeste­sen­ger med rundt 3900 over­nat­tin­ger i året, samt et stort an­tall gjes­ter på dags­be­søk.

Ste­det bru­kes også til se­mi­na­rer, sel­ska­per og and­re uli­ke fri­lufts­ar­ran­ge­ment.

Ikke mer sjef. Ikke mer la­erer. Hil­de Ring­dal og

Ane Fry­den­lund Gryt­ting gjør seg kla­re til å for­la­te byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.