Jeg vil all­tid va­ere en ga­mer

Aftenposten - - Meninger - Mor­ten (16)

Data­spill har fått et dår­lig ryk­te de sis­te åre­ne. For meg er det hel­ler en fa­vo­ritt­sport. Spill har va­ert en stor del av li­vet mitt, helt si­den jeg var li­ten og opp til nå. Jeg kan fort­satt hus­ke mine førs­te spill­ma­ski­ner. Jeg fikk en Play­sta­tion 2 og en Nin­ten­do da jeg var li­ten. Jeg har fort­satt min gam­le Play­sta­tion hjem­me og jeg var kjempe­glad i den.

Ga­ming er en sport

Men ti­den har for­and­ret seg. Nye ma­ski­ner har kom­met ut og ga­ming har nå blitt en ver­dens­kjent sport. Men man­ge ser det ikke som en sport. Hvor­for? Folk ten­ker nok at i en sport må man løpe el­ler spar­ke en ball, men i sjakk gjør du hel­ler ikke noe av det, og det blir li­ke­vel an­sett som en sport. Før var ga­ming kan­skje an­sett som litt ner­de­te, men nå er det vel­dig van­lig. Og ga­ming er ikke så lett som folk kan­skje tror, noen gan­ger trengs det litt tek­nikk.

Kan øke re­flek­se­ne

Et ryk­te data­spill har, er at spil­le­re kan bli vol­de­li­ge av det. Jeg me­ner at det ikke er sik­kert at spill fø­rer til vold. Det fin­nes også po­si­ti­ve opp­fat­nin­ger: Ga­ming kan øke re­flek­se­ne til spil­ler­ne. Data­spill kan også la­ere bort his­to­rie. Uan­sett hvil­ke ryk­ter du vel­ger å tro på: Jeg er en ga­mer og jeg vil all­tid va­ere en ga­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.