Den kul­tu­rel­le re­vo­lu­sjo­nen

Aftenposten - - Navn -

«Vi i Ven­st­re har inn­tatt Kei­s­er­fløy­en», skri­ver Stor­tin­gets fem­te vise­pre­si­dent Abid Q. Ra­ja i en tekst­mel­ding til Un­der Stre­ken-re­dak­sjo­nen. Han lo­vet «halal og ha­ram drik­ke».

Abid Ra­ja tru­er norsk kul­tur, og ser­ve­rer al­ko­hol­fritt på inn­flyt­tings­fest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.