Ikke så vel­dig lur

Aftenposten - - Navn -

Hel­ge­len­din­gen for­tel­ler om en mo­tor­syk­list i Bodø som nek­tet å stan­se i en po­liti­kon­troll. Han fort­sat­te vi­de­re og po­li­ti­et la seg på hjul. Ope­ra­sjons­le­der Ivar Bo Nils­son for­tel­ler: «Han var lur og kjør­te seg inn i en blind­vei, og da fikk vi sper­ret og ar­res­tert han. «

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.