Den hvi­te el­gen får leve li­ke­vel

Aftenposten - - Nyheter -

Det blir li­ke­vel ikke jakt på den hvi­te el­gen i Värm­land i Sve­ri­ge, skri­ver Afton­bla­det.

Den sis­te uken har in­gen meldt fra om at el­gen har va­ert ag­gres­siv. Be­slut­ning om å av­li­ve den ag­gres­si­ve, hvi­te el­gen møt­te pro­tes­ter fra fle­re hold. El­gen ble først opp­da­get og fo­to­gra­fert i som­mer, og bil­de­ne gikk ver­den rundt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.