Kon­duk­tør dømt for be­fø­ling

Aftenposten - - Nyheter -

En mann­lig kon­duk­tør på natto­get mel­lom Oslo og Trond­heim er dømt for å ha be­følt en kvin­ne­lig pas­sa­sjer to gan­ger.

Man­nen er i Sør-Trøn­de­lag ting­rett dømt til feng­sel i 90 da­ger, skri­ver Adresse­avi­sen.

Hen­del­se­ne skjed­de i en sove­kupé en natt i no­vem­ber i fjor. Man­nen har i stor grad be­kref­tet det fak­tis­ke hen­del­ses­for­lø­pet, men nek­tet straff­skyld. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.