«Ra­kettMad­sen» for­blir bak mu­re­ne

Aftenposten - - Nyheter -

Pe­ter Mad­sen, som er sik­tet for å ha drept og par­tert den svens­ke jour­na­lis­ten Kim Wall, har en­da en gang gått med på for­len­get va­re­tekts­fengs­ling. Mad­sen har inn­røm­met par­te­ring, men har ka­te­go­risk av­vist at han drep­te Wall.

Hans ad­vo­kat, Be­ti­na Hald Eng­mark, sier at det ikke er kom­met noe nytt frem som ty­der på at Mad­sen vil­le ha slup­pet fort­satt va­re­tekts­fengs­ling.

In­nen nytt­år reg­ner på­tale­myn­dig­he­ter med å ha av­gjort hvor­vidt Mad­sen skal til­ta­les og even­tu­elt hva han nøy­ak­tig skal til­ta­les for. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.