Ka­rin Hinds­bo

Aftenposten - - Kultur -

Dansk kunst­his­to­ri­ker, født 1974 Ut­dan­nel­se: Mas­ter­grad i kunst­his­to­rie fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Kar­riè­re: Di­rek­tør for Na­sjo­nal­mu­se­et, tid­li­ge­re di­rek­tør ved Kunst­mu­se­ene i Ber­gen (KODE), di­rek­tør ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um i Kristiansand, og le­der­er­fa­ring fra Kunst­hal­len i Aar­hus og Den frie Ud­stil­lings­byg­ning i Kø­ben­havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.