Blek thril­ler i kald snø

Aftenposten - - Kultur -

Den­ne fil­men vil så gjer­ne, men den im­po­ne­rer ikke.

Snø­en glit­rer hard og hvit. Fi­re menn med ge­va­er kom­mer inn i bil­det. To av dem kaster en sekk på bak­ken og av­slø­rer en død ulv. Det­te er åp­nings­sce­nen i den finsk-nors­ke sam­pro­duk­sjo­nen Lov­løst land, som er fil­met i Nor­ge.

Da skjøn­ner du raskt at det­te skal hand­le om hard­bar­ka menn i et en­da bars­ke­re mil­jø. Det hele blir over­ty­de­lig ban­ket inn da Jaak­ko (Ant­ti Hol­ma), som har so­net for dra­pet på sin ste­far, kom­mer

FOTO: STORYTELLING MEDIA

Hag­ler og rif­ler alene gjør in­gen thril­ler. Her er Erk­ki (Mikko Ne­u­vo­nen) og Lasse (Vil­le Vir­ta­nen) på men­neske­jakt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.