Kalori­inn­hold

Aftenposten - - Nyheter -

Ape­rol Spritz: 1375 kcal pr. li­ter Rosé­vin (søt): 1040 kcal Øko­lo­gisk Pet Nat: 820 kcal Prosecco (halv­søt): 720 kcal Hvit­vin (tørr): 690 kcal

Mo­ji­to: 466 kcal

Pils/fatøl: 410 kcal

Det­te er noen av de mest po­pu­la­ere drin­ke­ne på ute­ser­ve­rin­gen. Ta­bel­len vi­ser an­slags­vis kalori­inn­hold for uli­ke ty­per drik­ke, med for­be­hold om at na­e­rings­inn­hol­det kan va­riere med uli­ke opp­skrif­ter.

fra de to sis­te åre­ne, og en trend på påske­fjel­let i år, er at Ape­rol Spritz er tin­gen, sier Magn­hild Kle­ven, as­sis­te­ren­de dag­lig le­der på Eke­berg­res­tau­ran­ten.

Den nord­ita­li­ens­ke ape­ri­tif­fen Ape­rol er blitt sva­ert po­pu­la­er her til lands. Blan­det med boble­vann, prosecco og en ap­pel­sin­ski­ve, blir den­ne lav­al­ko­hol­li­kø­ren en for­fris­ken­de cock­tail i sol­veg­gen.

– Ser­ve­rer vi først én, så vil alle

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.